ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

    НАЈНОВИ ПРОЕКТИ Повеќе ...    
Проектирање и изработка на три транспортни платформи со автоматско управување со далечински управувач. Две транспортни платформи се со можност за транспортирање на 4 кибли за топено олово. Третата транспортна платформа е со можност за транспортирање на 7 кибли за топено олово. Во проектот беа вклучени и изработката и монтажата на шините за транспортерите.
  2023-06-17
Комплетно завршен проект, изработка, транспорт и монтажа на Филтер станица за отпрашување. Филтер станицата се состои од два блока филтерски станици со филтер вреќи, носачи на филтер вреќи електростатски фарбани и електромагнетни вентили. Филтерски куќишта изработени по димензии на постоечката филтерска станица за задржување на постоечкиот капацитет.
  2023-06-16
Комплетно завршен проект за Пречистителна станица, резервоари од инокс, платформи, цевководи и пумпни станици.
Проектот е изработен според добиена документација, цртежи и спецификација од страна на клиентот.
Сите резервоари се изработени согласно стандардот EN13445, А2 модул.
Сите цевководи се заварени согласно стандардот ISO 3834.
  2023-06-15

    НАЈНОВИ ВЕСТИ Повеќе ...    
Отворен ден на СОУ Гошо Викентиев, Кочани (средно техничко училиште во нашиот град) каде што имавме можност да ја презентираме нашата компанија и можностите за вработување на средношколците од завршните години.
  2024-05-15
Тимот на инженери на ТИНГ ДООЕЛ изработи Ново Техничко упатство и гаранција за бојлерите. Ова упатство содржи важни информации за одбраниот производ, составен дел е од производот и е потребно да биде достапно и доколку има потреба да може да се повикате на неговата гаранција. За преземање кликнете на следниот линк
  2023-07-26
Тимот на инженери на ТИНГ ДООЕЛ во соработка со МедиаНет компјутери, изработи нова WEB страна на компанијата.
  2023-06-28


  АДРЕСА

ТИНГ-ИНОКС
Унгарска, 17
2300 Кочани
Северна Македонија


  СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

  Facebook TING
  LinkedIn
  Facebook TING-INOX
  Twitter
© TING-INOX