/ ПРОЕКТИ / ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА
Наслов
ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА
Објавено
2023-06-15
Опис
Комплетно завршен проект за Пречистителна станица, резервоари од инокс, платформи, цевководи и пумпни станици.
Проектот е изработен според добиена документација, цртежи и спецификација од страна на клиентот.
Сите резервоари се изработени согласно стандардот EN13445, А2 модул.
Сите цевководи се заварени согласно стандардот ISO 3834.

Image

Image

Image


  АДРЕСА

ТИНГ-ИНОКС
Унгарска, 17
2300 Кочани
Северна Македонија


  СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

  Facebook TING
  LinkedIn
  Facebook TING-INOX
  Twitter
© TING-INOX