ЛИСТА НА ВЕСТИ
Тимот на инженери на ТИНГ ДООЕЛ изработи Ново Техничко упатство и гаранција за бојлерите. Ова упатство содржи важни информации за одбраниот производ, составен дел е од производот и е потребно да биде достапно и доколку има потреба да може да се повикате на неговата гаранција. За преземање кликнете на следниот линк
  2023-07-26
Тимот на инженери на ТИНГ ДООЕЛ во соработка со МедиаНет компјутери, изработи нова WEB страна на компанијата.
  2023-06-28
За потребите на црквата Св. Спас во село Бели, Кочанско дизајниран, изработен и дониран крст од нерѓосувачки челик од страна на компанијата ТИНГ Дооел
  2023-06-24
Ни причини чест и задоволство посетата на студентите од машинскиот факултет Гоце Делчев од Штип.
  2023-03-24
Спроведена практична настава за средношколци и студенти во Тинг
  2022-07-26
Бесплатна замена на фонтаната во трговски центар која досега служеше како канта за отпад
  2022-07-19
Континуирано следење на најновите трендови и развој на енергетски ефикасни пороизводи за заштеда на енергија.
MCE е глобална деловна платформа каде компаниите во светот на HVAC+R, обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност и водата запознаваат нови клиенти и ги зајакнуваат односите со оние кои дизајнираат, инсталираат и градат индустриски системи и системи за удобност, станбени и комерцијални.
  2022-06-29
Стекнување со нови знаења и следење на светскиот развој на машини и опрема на инженерскиот тим од ТИНГ Дооел
  2022-06-08
После извршеното чистење и полирање…
  2022-04-28
Купувајте Македонски Производ! Купувајте Домашно со платежните картички КУПУВАМ ДОМАШНО!!!- Тинг Инокс Бојлери.
  2020-06-26
  1 - 10, од 10 вкупно
«1»


  АДРЕСА

ТИНГ-ИНОКС
Унгарска, 17
2300 Кочани
Северна Македонија


  СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

  Facebook TING
  LinkedIn
  Facebook TING-INOX
  Twitter
© TING-INOX