/ ПРОЕКТИ / ФИЛТЕР СТАНИЦА ЗА ОТПРАШУВАЊЕ
Наслов
ФИЛТЕР СТАНИЦА ЗА ОТПРАШУВАЊЕ
Објавено
2023-06-16
Опис
Комплетно завршен проект, изработка, транспорт и монтажа на Филтер станица за отпрашување. Филтер станицата се состои од два блока филтерски станици со филтер вреќи, носачи на филтер вреќи електростатски фарбани и електромагнетни вентили. Филтерски куќишта изработени по димензии на постоечката филтерска станица за задржување на постоечкиот капацитет.

Image

Image


  АДРЕСА

ТИНГ-ИНОКС
Унгарска, 17
2300 Кочани
Северна Македонија


  СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

  Facebook TING
  LinkedIn
  Facebook TING-INOX
  Twitter
© TING-INOX