/ ПРОЕКТИ / ТРАНСПОРТНИ ПЛАТФОРМИ СО ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ
Наслов
ТРАНСПОРТНИ ПЛАТФОРМИ СО ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ
Објавено
2023-06-17
Опис
Проектирање и изработка на три транспортни платформи со автоматско управување со далечински управувач. Две транспортни платформи се со можност за транспортирање на 4 кибли за топено олово. Третата транспортна платформа е со можност за транспортирање на 7 кибли за топено олово. Во проектот беа вклучени и изработката и монтажата на шините за транспортерите.

Image

Image


  АДРЕСА

ТИНГ-ИНОКС
Унгарска, 17
2300 Кочани
Северна Македонија


  СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

  Facebook TING
  LinkedIn
  Facebook TING-INOX
  Twitter
© TING-INOX